Ինչ է յուղի մածուցիկությունը

Ավտոյուղի գլխավոր խնդիրն է թույլ չտալ շարժիչի ներսում շարժվող դետալների չոր շփման և ապահովել նվազագույն շփման ուժ աշխատող գլանների առավելագույն հերմետիկության պայմաններում:

Մածուցիկությունը յուղի ամենակարևոր բնութագրերից մեկն է:

Մածուցիկության շնորհիվ է յուղը մնում ներքին դետալների մակերևույթին` միաժամանակ պահպանելով վերջինիս հոսունությունը: Յուղի մածուցիկությունը փոփոխական մեծություն է, այն ամենից շատ փոխվում է ջերմաստիճանի ազդեցության տակ: Ամերիկյան ավտոմոբիլային ինժեներների ասոցիացիան՝ SAE-ն, մշակել է շարժիչային յուղերի դասակարգում ըստ մածուցիկության, որը նկարագրում է յուղերի մածուցիկությունը աշխատանքային տարբեր ջերմաստիճանային պայմաններում: Այս դասակարգումը ներկայացնում է ջերմաստիճանային այն միջակայքը, որում շարժիչի աշխատանքն անվտանգ է համարվում, եթե, իհարկե,ավտոարտադրողը թույլատրել է նման չափանիշներով յուղ օգտագործել տվյալ շարժիչում:Իսկ ի՞նչ են նշանակում յուղի պիտակի վրա մածուցիկությանը վերաբերող նշագրում- ները:Տառային SAE հապավումից հետո մի քանի թվագրումներ կան, որ բաժանվում են W տառով և գծիկով, ինչպես օրինակ՝ 5W-30: Սա ամենատարածված յուղն է՝ նախատեսված բոլոր սեզոնների համար, որն ամենից շատ են օգտագործում: Հապավումը վերծանվում է հետևյալ կերպ՝ 5W-ն ամենացածր ջերմաստիճանային մածուցիկությունն է և նշանակում է, որ շարժիչի սառը գործարկումը հնարավոր է -35 °C պայմաններում՝ W-ից առաջ գրված թվից պետք է հանել 40: Սա նվազագույն ջերմաստիճանն է այն ավտոյուղի համար, որի դեպքում շարժիչի յուղային մխոցի պոմպը կարող է յուղը քաշել և մղել դեպի համակարգ՝ թույլ չտալով դետալների չոր շփման:Արդեն տաքացված շարժիչի գործունեության վրա այս ցուցանիշը՝ W-ից առաջ գրված թիվն, այլևս ազդեցություն չունի: Հետևաբար, եթե ապրում եք այնպիսի կլիմայական պայմաններում, երբ ջերմաստիճանը ձմռանը չի իջնում -20°C -ից, ապա ձեզ կգոհացնի ցանկացած յուղ, որ վաճառվում է շուկայում, այլ հարց է, թե ինչ վիճակում են ձեր շարժիչի ստարտերն ու մարտկոցը: -20 °C-ի դեպքում դրանք ավելի հեշտ կլինի գործարկել, եթե լցված լինի 0W-30, քան 15W-40 յուղ:Առավել հետաքրքիր է W-ից հետո թվագրումը, որ մատնանշում է բարձր ջերմաստիճանային մածուցիկությունը, այս դեպքում՝ 30 °C-ը: Որքան բարձր է այդ թիվը, այնքան բարձր է յուղի մածուցիկությունը բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Իսկ դա լավ է, թե վատ ձեր շարժիչի համար, կարող է հաստատել միայն ավտոարտադրողը: Ընդունված է համարել, որ որքան բարձր է մածուցիկությունը բարձր ջերմաստիճաններում, այնքան լավ: Այդպիսի յուղերը նախատեսված են սպորտային մեքենաների համար: Բայց դա չի նշանակում, որ եթե նման յուղ լցնեք ձեր քաղաքային ավտոմեքենայի շարժիչի մեջ, դրանից այն սպորտային կդառնա կամ ավելի լավ կընթանա: Ճիշտ հակառակ ազդեցություն կունենա՝ կկորցնի հզորությունը և շարքից դուրս կհանի շարժիչը:Ամփոփելով վերոնշյալը` մեկ անգամ ևս կրկնենք, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի շարժիչի մեջ այնպիսի յուղ լցնել, որի մածուցիկությունը ավտոարտադրողի կողմից նախատեսված չէ տվյալ շարժիչի համար: Ավտոարտադրողը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր շարժիչի ավտովարման բոլոր հնարավոր ռեժիմները և խորհուրդ է տալիս մածուցիկության ամենահամապատասխան չափանիշները հենց տվյալ շարժիչի համար: