Ինչպես պատվիրելՊատվերն իրականացվում է ընդամենը մի քանի քայլով և որևէ բարդություն իրենից չի ներկայացնում

 

Կայքում `

o    ընտրեք նախընտրած ապրանքը, քանակը

o    ընտրելուց հետո սեղմեք ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ԶԱՄԲՅՈՒՂ կոճակը

o    վերևում սեղմեք Իմ զամբյուղը կոճակը

o    տեղափոխվելով ԶԱՄԲՅՈՒՂ լրացրեք համապատասխան դաշտերը

o    հիշեք   * աստղանիշով նշված դաշտերը պարտադիր են լրացման համար

 

Առաքում

o    լրացրեք վճարողի տվյալները

Վճարում

o    ընտրեք վճարման տարբերակը

o    եթե ունեք զեղչի կոդ լրացրեք այն համապատասխան դաշտում

o    ծառայության մատուցման պայմանները վանդակում նշում անելուց հետո սեղմեք Հաստատել պատվերը